Adatvédelmi szabályzat (HR)

A Coöperatie Koninklijke Cosun U.A., beleértve a vállalatcsoporthoz tartozó további vállalatokat is (a továbbiakban: Cosun) fontosnak tartja a weboldaláról tájékozódó ügyfelek és látogatók magánélethez és személyes adataik védelméhez való jogát. A Cosun ennek megfelelően megtette a szükséges szervezeti és műszaki védőintézkedéseket az Ön személyes adatainak védelmére és megfelel a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Minden adat, amit a Cosun gyűjt a termékek vagy szolgáltatások nyújtása érdekében az EU teljes területén 2018. május 25-én hatályba lépő Általános Adatvédelmi Rendelettel (GDPR – Algemene Verordening Gegevensbescherming) összhangban kerül kezelésre.

Adatvédelmi szabályzatunkban szeretnénk egyértelművé tenni az Ön számára, hogy a Cosun mely személyes adatait kezeli, és mi történik ezekkel az adatokkal. A jelen adatvédelmi szabályzat valamennyi Cosun által illetve érdekében végzett személyesadat-kezelésre vonatkozik és tájékoztatást nyújt adatvédelmi szabályainkról, valamint azon műszaki és szervezeti biztonsági intézkedésekről, amelyeket azon személyes adatok védelmében végzünk, amelyet akkor gyűjthetünk Önről, amikor használja a Cosun weboldalakat, vagy amikor kapcsolatba lép a Cosunnal. Ezt az adatvédelmi szabályzatot időről időre módosíthatjuk. Minden frissítést ezen a weboldalon teszünk közzé, így kérjük, rendszeresen látogasson el honlapunkra az adatvédelmi szabályaink legfrissebb változatának megismerése érdekében.

  1. Mely személyes adatokat gyűjtjük?

A Cosun weboldalak használata során Önről számos személyes adatot gyűjthetünk. Ezeket az információkat megadhatja Ön, pl. amikor válaszol egy álláspályázatra a weboldalon, vagy amikor más okból lép velünk kapcsolatba. Azon adatok gyűjtése, amely a weboldalnak az Ön részéről történő használata során keletkezik, automatizáltan is történhet.

Az Önről gyűjtött személyes adatok magukban foglalhatják az Ön nevét, beosztását, nemét, születési idejét, állampolgárságát, tartózkodási országát, kapcsolattartási adatait (pl. címe, otthoni telefonszáma, mobiltelefonszáma, e-mail címe, faxszáma, igazgatási illetve pénzügyi adatai, érdeklődési köre vagy az Önnek fontos dolgok, amennyiben megadja azokat, üzleti adatai (pl. beosztása, foglalkoztatója vagy ügyfele, vagy kapcsolattartási adatai), valamint a weboldalunkon tett látogatásának adatai (így pl. IP címe, szolgáltatója, böngészőtípusa, a weboldalon megnyitott oldalak, a látogatás ideje). Bizonyos adatokhoz a sütik révén jutunk Önről. A sütik olyan szöveges állományok, amelyekre a böngészője „emlékezik” és azokat az Ön gépén tárolja a weboldal kérelmére. A sütik segítségével, amelyek mintegy segédemlékezetként működnek, a weboldal emlékezhet bizonyos információkra, így azokat nem kell ismételten megadni.

  1. Miért gyűjtünk személyes adatokat?

Jellemzően az Ön személyes adatainak gyűjtésére a Cosun rendes üzleti gyakorlatának végzése érdekében kerül sor. Szövetkezetként kapcsolatot tartunk fenn tagjainkkal és felvásároljuk termékeiket. Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk arra is, hogy termékeinket értékesítsük és szolgáltatásainkat nyújtsuk, beleértve azok pénzügyi feldolgozását is. Arra is használhatjuk az Ön adatait, hogy tájékoztatást nyújtsunk Önnek vagy kapcsolatot tartsunk Önnel. Az adatokat belső látogatóelemzésre is használhatjuk a weboldal optimalizálása érdekében. A személyes adataira belső igazgatási eljárásaink, HR célokra, számviteli  ellenőrzések és jogszabályi kötelezettségeink teljesítése során is szükség van. Az Ön személyes adatait csak a fenti célok vagy olyan célok érdekében használjuk, amely ezekkel összeegyeztethető. A Cosun a személyes adatokat vagy az Ön hozzájárulása alapján, vagy a szerződés megkötése érdekében, vagy a jelen magánélet-védelmi szabályzat szerinti jogos érdeke miatt gyűjti, illetve azért, mert arra jogszabály kötelezi.

  1. Ki fér hozzá a személyes adatokhoz?

Az Ön személyes adatait csak a szükséges mértékben használjuk és akkor is csak a Cosun vagy annak érdekében eljárva, a Cosun által meghatározott alkalmazottak vagy személyzet útján. Ez magában foglalja a vállalatcsoport alkalmazottait vagy külső feleket is, amennyiben ezek a Cosun megbízásából, a Cosun által meghatározott célokból kezelik a személyes adatokat. A Cosun megköveteli ezektől a külső felektől, hogy ugyanolyan szigorú biztonsági intézkedéseket foganatosítsanak, mint amilyeneket ő maga is megtett a személyes adatok védelme érdekében. Amennyiben az Ön személyes adatainak az Európai Gazdasági Térségen (a továbbiakban: EGT) kívülre történő továbbítására kerül sor, teljesítjük a jogszabályi kötelezettségek. A fentiekben meghatározott feleken kívül a Cosun nem biztosít hozzáférést az Ön személyes adataihoz a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelésen túl.

  1. Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

A Cosun folyamatosan megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket tart fenn az Ön személyes adatainak védelme érdekében a jogosulatlan hozzáférés, az elvesztés, a törlés, a nyilvánosságra hozatal vagy a jogellenes használat, valamint az Ön személyes adatai pontosságának és integritásának nyomon követése érdekében. Ezeket az intézkedéseket rendszeresen értékeljük és amennyiben szükséges, frissítjük.

  1. Milyen hosszan őrizzük meg az Ön személyes adatait?

A Cosun a személyes adatokat csak a jelen magánélet-védelmi szabályzatban foglalt célokhoz szükséges ideig őrzi meg. Amennyiben a Cosun a személyes adatokat hozzájárulás alapján kezeli, e hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja. Például azok a személyes adatok, amelyeket a hírlevelünkre feliratkozás során ad meg, azonnal törlésre kerülnek, ha leiratkozik. Azon adatok, amelyeket azért ad meg, hogy tájékoztatást kapjon tőlünk (pl. éves jelentés vagy egyéb dokumentumok kérése), csak egyszer kerülnek felhasználásra annak érdekében, hogy a tájékoztatási kérelemnek megfelelhessünk. Statisztikai célokból a Cosun az Ön személyes adatát a feltétlenül szükséges mértéknél tovább is tárolhatja, de megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket tesz az adatminimalizálás elvének érvényre juttatása érdekében.

  1. Hogyan gyakorolhatja jogait?

Amennyiben kérdése van az Ön személyes adatainak a Cosun részéről történő kezelésével kapcsolatban, vagy amennyiben szeretné áttekinteni azon személyes adatokat, amelyeket a Cosun kezel, illetve töröltetni, helyesbíteni vagy módosítani kívánja azokat, amennyiben tiltakozni kíván a személyes adatok kezelése ellen vagy gyakorolni kívánja az adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát, az alábbi kapcsolattartási adatok alapján léphet kapcsolatba a Cosunnal. Alapelvként a Cosun az Ön megkeresésére egy hónapon belül válaszol. 

Amennyiben regisztrált az üzenetküldő szolgáltatásunkra, de nem kíván tőlünk e-maileket kapni, leiratkozhat róla az adott levelezés alján lévő link segítségével. Amennyiben panasza van a személyes adatainak Cosun részéről vagy érdekében történő kezelésével kapcsolatban, a panaszát megküldheti a Holland Adatvédelmi Hatóságnak (Autoriteit Persoonsgegevens).

  1. Linkek más weboldalakhoz

A weboldalunk linkeket tartalmaz a vállalatcsoport további tagjaihoz és a Cosunon kívüli weboldalakhoz is. A vállalatcsoport weboldalai eltérő, sajátos adatvédelmi szerződési feltételeket tartalmazhatnak. Ezen felül a külső, nem Cosun weboldalak más adatvédelmi szabályokat alkalmazhatnak. Az Ön felelőssége, hogy ezekre figyeljen és ellenőrizze ezeket, mielőtt ezeken a weboldalakon adatokat ad meg. A Cosun nem felel e külső weboldalakra vonatkozó adatvédelmi szabályzatok tartalmáért.

Ez a weboldal használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google, Inc. (a továbbiakban: Google) által nyújtott webelemző szolgáltatás. A Google Analytics sütiket használ, amelyek szöveges állományok az Ön számítógépén és segít a weboldalnak elemezni, hogyan használják a felhasználók. Az információ, amely az Ön weboldalhasználatával kapcsolatosan keletkezik, jellemzően a Google részére továbbítódik és a Google tárolja az Egyesület Államokban lévő szervereken. Az EU tagállamok és más, az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államok esetében, amennyiben a weboldalon az IP anonimizálás be van kapcsolva, a Google lerövidíti az Ön IP címét, mielőtt továbbítja azokat. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy az Ön teljes IP címe továbbítódik a Google Egyesült Államokban lévő szerverére és ott kerül rövidítésre. A Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére használja, jelentéseket gyűjt a weboldal használatával kapcsolatban a weboldal üzemeltetőjének és egyéb szolgáltatásokat nyújt a weboldal üzemeltetője részére a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatban. A Google nem kapcsolja össze azt az IP címet, amely a Google Analytics céljaira kerül továbbításra a Google által tárolt más adatokkal. Ön elutasíthatja a sütik használatát a böngészője megfelelő beállításának választásával. Mindazonáltal ezen esetben legyen figyelemmel arra, hogy nem fogja tudni teljes mértékben kihasználni e weboldal szolgáltatásait. Továbbá megakadályozhatja az adatok sütin keresztül történő gyűjtését a weboldal használatáról (beleértve az Ön IP címét is) és azok Google részéről történő kezelését, amennyiben letölti és telepíti a jelen linken található böngésző kiegészítést.

  1. Változások és kapcsolattartási adatok

Az Ön érdeke, hogy tudomással bírjon a Cosun adatvédelmi és tájékoztatási szabályzatának bárminemű változásáról. Ezeket a változásokat ezen a weboldalon hozzuk nyilvánosságra. Amennyiben jelen szabályzatot módosítottuk, arra hiperlinkeken keresztül hívjuk fel az Ön figyelmét.

Kapcsolat:
Coöperatie Koninklijke Cosun U.A.
PO Box 3411
4800 MG Breda
Hollandia

E-mail: GDPR@cosun.com

Változat: 2018. április

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (HR)

A Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. és a vállalatcsoportba tartozó társaságok (a továbbiakban együttesen: “COSUN”) nagy fontosságot tulajdonítanak az Ön személyes adatai védelmének. A jelen Adatvédelmi Szabályzat révén szeretnénk gondoskodni arról, hogy egyértelmű legyen az Ön számára, hogy a COSUN mely személyes adatait kezeli a munkaerő-toborzási tevékenységei során, és mi történik ezekkel a személyes adatokkal.

MILYEN CÉLOKBÓL KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATAIT?

1. Munkaerő-toborzási célból

a) Mit takar ez a cél? Amennyiben Ön kapcsolatba lép valamelyik toborzónkkal, jelentkezik egy állásra, vagy regisztrálja magát a COSUN toborzásra szolgáló weboldalán, az Ön által megadott személyes adatokat rögzítjük a toborzási adatbázisunkban. Továbbá a személyes adatait a toborzási adatbázisunk kezelése, és az Önnel való kapcsolattartás céljából is kezeljük – annak függvényében, hogy a COSUN vállalatcsoport mely tagjának címezte a jelentkezését. Például értesíthetjük Önt a megüresedett állásokról, vagy meghívhatjuk toborzással kapcsolatos eseményekre.

b) Milyen jogalappal rendelkezünk arra, hogy a személyes adatait ebből a célból kezeljük? A személyes adatok e célból történő kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, valamint a COSUN jogos érdeke.

Hozzájárulás: Adatainak a COSUN részére történő átadásával, valamint annak a konkrét opciónak a bejelölésével, hogy egyetért a személyes adatai kezelésével, Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az 1. szakasz a) pontjában leírt célból kezeljük. Bármikor jogosult visszavonni a hozzájárulását. Ha visszavonja a hozzájárulását, ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Jogos érdek: A COSUN célja, hogy a legjobb embereket alkalmazza, és azok a szervezetben a nekik megfelelő helyen legyenek. A COSUN aktívan törekszik arra, hogy felkutassa azokat az alkalmas jelölteket, akik erősíteni szeretnék a csapatát. Előfordulhat, hogy bár a COSUN egy konkrét állást hirdet, ugyanakkor szívesen veszi az általánosságban, nem egy konkrét állásra benyújtott pályázatokat is. A COSUN jogos érdeke, hogy kezelje az olyan jelöltek személyes adatait, akik érdeklődésüket fejezték ki a COSUN által meghirdetett valamely állással kapcsolatban. Például előfordulhat, hogy ugyan egy adott állást már betöltöttek, de a jövőben megüresedhetnek más érdekes állások. A COSUN szeretne a jövőben az ilyen érdekes állásajánlatokról tájékoztatást küldeni, és ezért a személyes adatait egy korlátozott ideig megőrzi.

A COSUN a személyes adatait elsősorban a szokásos üzleti tevékenysége céljából kezeli. A COSUN felhasználhatja a személyes adatait arra, hogy Önt tájékoztassa, valamint a közöttünk fennálló folyamatos kapcsolat céljából. Személyes adataira szükség lehet a belső adminisztrációnk céljából, HR-célokra, valamint azért is, hogy
betarthassuk a jogszabályi kötelezettségeinket. Személyes adatait csak a fentiekben meghatározott célokból használjuk fel, vagy olyan célokból, amelyek összeegyeztethetőek e célokkal.

c) Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból? Ebből a célból kezeljük az Ön elérhetőségi adatait, fényképeit, a toborzással kapcsolatos információkat (például az önéletrajzát, a korábbi munkahelyeit, a tanulmányait stb.), és az álláspályázatok kapcsán a COSUN-nal folytatott levelezéseit (ideértve a szakmai referenciáit is).

d) Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatait ebből a célból? Ebből a célból személyes adatait mindaddig megőrizzük, ameddig ez a toborzási folyamat lezárásához szükséges. Abban az esetben, ha észszerűen arra számítunk, hogy a közeljövőben lesznek olyan további álláslehetőségek, melyek érdekesek lehetnek az Ön számára, személyes adatait legfeljebb 1 évig ilyen célból megőrizhetjük. Csak akkor őrizzük meg az adatait, ha Ön ehhez hozzájárulását adta.
c) Kinek van hozzáférése a személyes adataihoz?
A személyes adatait csak akkor használjuk fel, ha – az e bekezdésben említettek szerint – azokra toborzási célokból szükség van, és azokhoz csak konkrét, kijelölt alkalmazottak vagy a COSUN nevében eljáró más munkavállalók férhetnek hozzá. Ez magában foglalja más vállalatcsoportok vagy külső felek munkatársait is, amennyiben ezek a külső felek a COSUN nevében, kifejezetten megállapodott célokból személyes adatokat kezelnek. A COSUN megköveteli ezektől a külső felektől, hogy legalább ugyanolyan szintű biztonságot valósítsanak meg, mint amilyet a COSUN megvalósított az Ön személyes adatainak védelme érdekében. A COSUN nem osztja meg személyes adatait harmadik felekkel (az e bekezdésben említett feleken túlmenően), kivéve, ha erre a jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében van szükség.

2. Annak érdekében, hogy munkaszerződést vagy megbízási szerződést köthessünk Önnel

a) Mit takar ez a cél? Ha meghirdetünk egy állást a COSUN-nál, akkor a személyes adatait a munkaszerződés előkészítése és feldolgozása érdekében kezeljük. Személyes adatait a munkaszerződés megkötéséhez, végrehajtásához és – adott esetben – megszüntetéséhez használjuk fel. Ezután személyes adatait eltároljuk a HR-adatbázisunkban is. Ha Ön egy független vállalkozó, a személyes adatait ugyanígy kezeljük annak érdekében, hogy megbízási szerződést köthessünk Önnel.

b) Milyen jogalappal rendelkezünk arra, hogy a személyes adatait ebből a célból kezeljük? A személyes adatok, amelyeket COSUN-nak átadott, a COSUN-nal kötött munkaszerződésének teljesítéséhez szükségesek, és lehetővé teszik a társaság számára, hogy teljesíthesse az Ön munkaszerződésével kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeit, például a társadalombiztosítási és nyugdíjjárulékok számfejtését és elutalását stb.

c) Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból? Ebből a célból a következő személyes adatait kezeljük: elérhetőségek, születési idő, nem, családi állapot, állampolgárság, fényképek, állampolgári szolgálatatási szám (BSN), személyi igazolvány vagy útlevél adatai, a foglalkoztatottsági állapotról szóló nyilatkozat, kereskedelmi kamarai és HÉA-adatok, munkaerő-felvételi információk (például a korábbi munkahelyekre és a tanulmányokra vonatkozó adatok), az állásra és a pozícióra vonatkozó adatok (akár belekerülnek, akár nem az alkalmazotti aktájába), a munkavállalási engedély adatai, rendelkezésre állás, foglalkoztatási feltételek, adózási adatok, fizetési adatok, biztosítási adatok, helyszín és szervezetek.

d) Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatait ebből a célból? Ebből a célból a munkaszerződés megszűnését követően a személyes adatait megőrizzük i) mindaddig, amíg a COSUN az alkalmazandó jogszabályok alapján köteles megőrizni a személyes adatait és/vagy ii) ha ez a COSUN jogos érdeke azért, hogy megvédhesse a törvényes érdekeit. Ezen időszak leteltét követően töröljük a személyes adatait a rendszerünkből.

e) Ki férhet hozzá a személyes adataihoz?
A személyes adatait csak akkor használjuk fel, amennyiben – az e bekezdésben említettek szerint – azokra toborzási célokból szükség van, és azokhoz csak konkrét, kijelölt alkalmazottak vagy a COSUN nevében eljáró más munkavállalók férhetnek hozzá. Ez magában foglalja más vállalatcsoportok vagy külső felek munkatársait is, amennyiben ezek a külső felek a COSUN nevében, kifejezetten megállapodott célokból személyes adatokat kezelnek. A COSUN megköveteli ezektől a külső felektől, hogy legalább ugyanolyan szintű biztonságot valósítsanak meg, mint amilyet a COSUN megvalósított az Ön személyes adatainak védelme érdekében. A COSUN nem osztja meg személyes adatait harmadik felekkel (az e bekezdésben említett feleken túlmenően), kivéve, ha erre a jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében van szükség.

HOGYAN VÉDELMEZZÜK A SZEMÉLYES ADATAIT?

A COSUN-nál folyamatosan életbe léptet technikai és szervezési intézkedéseket annak érdekében, hogy megóvja személyes adatait a jogellenes megsemmisítéstől, elvesztéstől, megváltoztatástól, a jogosulatlan közléstől vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáféréstől, valamint hogy óvja az Ön személyes adatainak pontosságát és integritását. Ezeket az intézkedéseket szükség esetén felülvizsgáltjuk és aktualizáljuk.
HOGYAN GYAKOROLHATJA A JOGAIT?
Abban az esetben, ha bármilyen kérdése lenne a személyes adatainak COSUN általi kezelésével kapcsolatban, ha hozzá szeretne férni a COSUN által kezelt személyes adataihoz, ha törölni vagy módosítani szeretné az ilyen személyes adatokat, ha tiltakozni szeretne az adatkezelés ellen, illetve – a panasza elbírálásának idejére – korlátozni szeretné az adatkezelést, az alább felsorolt elérhetőségeken keresztül léphet kapcsolatba a COSUN-nal. A COSUN elméletileg a benyújtás napjától számított egy hónapon belül válaszol a kérelmére.
Amennyiben személyes adatok COSUN által vagy annak nevében végzett kezelésével kapcsolatos problémája van, lehetősége van panaszt tenni a holland adatvédelmi hatóságnál.

Elérhetőségei: Coöperatie Koninklijke COSUN U.A. Postbus 3411, 4800 MG Breda, e-mail cím: GDPR@COSUN.com
2018. áprilisi verzió

Ez a weboldal sütiket használ, hogy javítsuk  weboldalunkat az Ön tapasztalatai által. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Részletesebb információt Adatvédelmi tájékoztató oldalunkon talál.